Posts Tagged kĩ năng businss analyst
Các kĩ năng của business analyst, Core Competencies of a Business Analyst

Các kĩ năng của business analyst, Core Competencies of a Business Analyst

Gần đây mình được các bạn sinh viên hỏi cần kĩ năng gì để làm được BA. Mình may mắn tiếp xúc, đào tạo BA từ sớm. Từ đó được gặp được các anh/chị đã làm BA lâu năm chia sẻ những kĩ năng cần có của BA. Bên cạnh những trải nghiệm công việc...
Sách business analysis for dummies – Review Books

Sách business analysis for dummies – Review Books

Nhìn chung quyển sách này mình đọc sau Babok v3 nên những kiến thức trong này tương đối dễ hiểu. Nó phù hợp với các bạn mới đầu đầu và cả các bạn đã đi làm BA lâu năm hoặc các bạn khác cần kĩ năng BA. Sách viết theo khung một quy trình phân...
Business analyst học ngành gì?

Business analyst học ngành gì?

Gần đây có nhiều bạn hỏi rằng Business analyst thì nên học ngành gì? Câu hỏi này cũng khá rộng và khó, về cơ bản Business analyst (phân tích nghiệp vụ) chưa có ngành đào tạo đại học (năm 2020). Nó khác ngành phân tích kinh doanh (Business analystic) các bạn nhé, một số bạn đang...

Most Viewed Posts

×
error: Content is protected !!