Posts Tagged prototype
Tool cho BA- Balsamiq mockup một công cụ không thể thiếu dành cho Business Analyst

Tool cho BA- Balsamiq mockup một công cụ không thể thiếu dành cho Business Analyst

Tiếp nối cho phần công cụ dành cho Business Analyst mình sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ rất quan trọng và phổ biến. Hầu hết các bạn đang làm BA hiện tại trên thị trường đều dùng đến công cụ này hỗ trợ trong công việc BA thường ngày. Công việc BA...
Phân biệt giữa Wireframe, Mockup và Prototype mà Business analyst cần biết?

Phân biệt giữa Wireframe, Mockup và Prototype mà Business analyst cần biết?

Hẳn nhiều bạn Business analyst sẽ hỏi khi nào thì gọi là wireframe, mockup và prototype? Nhìn vào yêu cầu tuyển dụng các đơn vị cũng có các yêu cầu về Business analyst biết thiết kế wireframe, mockup và prototype cũng như là các tools liên quan. Vậy tại sao các bạn Business analyst lại cần...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.