Posts Tagged kiến thức business analyst
Business analyst cần học gì?

Business analyst cần học gì?

Business analyst cần học gì? Đây có lẽ là những câu hỏi cho các bạn mới tìm hiểu nghề Business Analyst, hoặc đã biết BA là gì rồi nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào? Với cá nhân mình, trước tiên để biết mình cần học gì thì điều quan trọng nhất là biết Business...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.