Posts Tagged ECBA
Các chứng chỉ business analysis phổ biến nhất ECBA CCBA CBAP PMI-PBA

Các chứng chỉ business analysis phổ biến nhất ECBA CCBA CBAP PMI-PBA

Như các bạn đã biết, ngoài bằng đại học, thạc sĩ… thì việc bạn làm BA hoặc các công việc khác có một chứng chỉ chuyên môn mang tính quốc tế sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển nghề nghiệp. Ở đây từ kinh nghiệm cá nhân mình thấy, nếu được từ bằng DH...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

error: Content is protected ! This content cannot be copied.