Posts Tagged confluence
Confluence là gì? Vì Sao Business analyst nên sử dụng Confluence để viết và quản lý tài liệu

Confluence là gì? Vì Sao Business analyst nên sử dụng Confluence để viết và quản lý tài liệu

Confluence là không gian làm việc nhóm, nơi kết hợp giữa kiến ​​thức và sự cộng tác nhóm. Các trang động cung cấp cho nhóm của bạn một nơi để tạo, nắm bắt và cộng tác trong bất kỳ dự án hoặc ý tưởng nào. Space giúp nhóm của bạn cấu trúc, tổ chức và...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

error: Content is protected ! This content cannot be copied.