Posts Tagged chánh niệm trong từ bữa ăn
Chánh niệm trong từng bữa ăn

Chánh niệm trong từng bữa ăn

Đôi khi về đến nhà bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì nữa và ăn vội một phần cơm tiệm đúng không. Bạn cũng thường đi ngủ khuya, lướt facebook, xem phim, xem youtube ....Và tiếp tục sáng dậy trễ, ăn vội một suất ăn đơn giản rồi đi làm. Về lâu dài...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.