Posts Tagged Các loại yêu cầu
Thế nào là một Requirement tốt ?

Thế nào là một Requirement tốt ?

Một phần mềm được làm ra và phát triển với mục đích giải quyết một bài toán cụ thể nào đó của doanh nghiệp. Việc phần mềm được phát triển có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của requirement. Đồng nghĩa công việc khai...

Most Viewed Posts

×
error: Content is protected !!