Posts Tagged BI

Power BI Là Gì ?

Power BI là một dịch vụ của Microsoft giúp bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Power BI giúp bạn kết nối dữ liệu không liên quan thành một thông tin nhất quán, trực quan hóa và có tương tác. Power BI cho phép kết nối nhiều nguồn dữ liệu da dạng...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.