Thế nào là một Requirement tốt ?

Một phần mềm được làm ra và phát triển với mục đích giải quyết một bài toán cụ thể nào đó của doanh nghiệp. Việc phần mềm được phát triển có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của requirement. Đồng nghĩa công việc khai thác yêu cầu từ phía khách hàng của Business analyst là vô cùng quan trọng. Khi requirement sai sẽ kéo theo rất nhiều sai sót về quá trình phát triển phần mềm. Đặc biệt khi phát triển theo mô hình waterfall . Đầu vào sai là cả một quá trình sai. Sai một ly đi ngàn dặm.