Business analyst cần học gì?

Business analyst cần học gì?
Đây có lẽ là những câu hỏi cho các bạn mới tìm hiểu nghề Business Analyst, hoặc đã biết BA là gì rồi nhưng chưa biết bắt đầu
như thế nào?
Với cá nhân mình, trước tiên để biết mình cần học gì thì điều quan trọng nhất là biết Business analyst là gì và mình muốn làm BA trong lĩnh vực nào? BA rất rộng, nhiều lĩnh vực, mỗi lĩnh vực lại có yêu cầu cụ thể khác nhau.