Cộng đồng business analyst Việt Nam

BA Zone là nơi chia sẻ những kiến thức liên quan đến lĩnh vực Business analysis (Phân tích nghiệp vụ). Nơi tuyển dụng và các thông tin việc làm liên quan đến lĩnh vực BA.

BA Zone – Learning and Sharing Knowledge for Business Analysts in Viet Nam

Nội Quy Khi Tham Gia Cộng Đồng Business Analyst – BA Zone

1. Tin tuyển dụng cần viết JD cụ thể, rõ ràng, tôn trọng người xem, không spam comment và yêu cầu inbox JD. Không share link trực tiếp từ website or fan page khác.

2. Không share, tuyển dụng thông tin không liên quan đến IT BA.

3. Trao đổi lịch sự, tôn trọng các thành viên khác trong nhóm.

4. Bài viết bắt buộc có hashtag #BAZone #Businessanalyst #congdongbusinessanalyst

5. Các bài viết đều có trích nguồn rõ ràng, chỉ chấp nhận các bài viết liên quan đến lĩnh vực IT.

6. Khuyến khích các bài viết chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm BA và các bài đăng hỗ trợ BA

7. BA Zone có hỗ trợ truyền thông đến lĩnh vực BA – Thông tin liên hệ Fanpage BA Zone

Mọi vi phạm BA Zone Block vĩnh viễn.

Tham gia cộng đồng Business Analyst
Theo dõi Fanpage gia cộng đồng Business Analyst
Theo dõi Linkedin gia cộng đồng Business Analyst

Theo dõi podcast admin chia sẻ về Business Analyst trên kênh youtube

[wpforms id=”3782″]

error: Content is protected ! This content cannot be copied.