Posts Tagged lộ trình nghề Business analyst

BUSINESS ANALYST CAREER ROAD MAP

Gần đây có nhiều bạn có hỏi mình về lộ trình phát triển của BA, liệu làm BA rồi thì sẽ phát triển như thế nào, lộ trình nghề nghiệp ra sao? Lúc bắt đầu tìm hiểu về một nghề nào đó hẳn các bạn đều muốn biết liệu nghề BA có tương lai không? Lương...
Business Analysis Là Ngành Gì?

Business Analysis Là Ngành Gì?

Theo mình tìm hiểu hiện nay 2020 thì tại Việt Nam chưa có ngành Business Analyst (Phân tích nghiệp vụ). Có nhiều bạn đang nhầm lẫn với Business Analysitic (phân tích kinh doanh). Ngành Business analystic thì hiện tại có nhiều trường đào tạo, còn phân tích nghiệp vụ thì chưa có. ...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.