Posts Tagged CBAP
Chúc mừng Admin BA Zone đạt chứng chỉ BA quốc tế CBAP (Certified Business Analysis Professional™) IIBA – 2023

Chúc mừng Admin BA Zone đạt chứng chỉ BA quốc tế CBAP (Certified Business Analysis Professional™) IIBA – 2023

Chúc mừng admin mới Tri Toan Ha đã thi đậu chứng chỉ CBAP (Certified Business Analysis Professional™). Chứng chỉ BA cao nhất do IIBA cấp.
Khoảng 3 năm trước Toàn cũng đã có những bài viết chia sẻ lộ trình thi CCBA rất hữu ích cho cộng đồng. Sau khi hoàn thành Master tại Úc xong...

Chi phí thi chứng chỉ ECBA CCBA CBAP – IIBA quốc tế năm 2023-2024 dành cho Business Analyst

Chi phí thi chứng chỉ ECBA CCBA CBAP – IIBA quốc tế năm 2023-2024 dành cho Business Analyst

IIBA mới cập nhật lệ phí thi chứng chỉ IIBA quốc tế các level ECBA CCBA CBAP. Chi phí thi chứng chỉ ECBA: 170$ = 3.955.900 VNĐ Chi phí thi chứng chỉ CCBA: $450 = 10.471.500 VNĐ Chi phí thi chứng chỉ CBAP: $450 = 10.471.500 VNĐ...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

error: Content is protected ! This content cannot be copied.