Posts Tagged career parth business analyst

BUSINESS ANALYST CAREER ROAD MAP

Gần đây có nhiều bạn có hỏi mình về lộ trình phát triển của BA, liệu làm BA rồi thì sẽ phát triển như thế nào, lộ trình nghề nghiệp ra sao? Lúc bắt đầu tìm hiểu về một nghề nào đó hẳn các bạn đều muốn biết liệu nghề BA có tương lai không? Lương...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.