Posts Tagged Business analyst blog

BA Zone – Business Analyst Community

BA Zone là nơi chia sẻ những kiến thức liên quan đến lĩnh vực Business analysis (Phân tích nghiệp vụ). Nơi tuyển dụng và các thông tin việc làm, sự kiện liên quan đến lĩnh vực Business Analysis. Các thành viên BA Zone thường xuyên chia sẻ các bài viết, kinh nghiệm về lĩnh vực Business...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.