4 loại requirement quan trọng mà business analyst thường hay làm việc.

Có thể nói việc phần mềm được phát triển có giải quyết được bài toán của doanh nghiệp hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào yêu cầu đầu vào, tức là requirement. Requirement rõ ràng, chi tiết và quan trọng nhất là mô tả đúng cái mà doanh nghiệp đang cần sẽ là tiền đề để đội phát triển phần mềm đưa ra giải pháp phù hợp.
Nếu đầu vào sai thì khúc sau có vô cùng tai hại. Phần mềm có thể sử dụng được nhưng nó không giải quyết vấn đề của tổ chức đang gặp phải thì cũng coi là thất bạn. Tức sản phẩm bạn làm ra mà không có ai dùng.