Posts for Technology Category
Babok v3 là gì, Sách babok v3 IIBA quyển sách “kinh thánh” dành cho Business Analyst

Babok v3 là gì, Sách babok v3 IIBA quyển sách “kinh thánh” dành cho Business Analyst

Khi nhắc đến các tài liệu dành cho các Business Analyst hẳn không thể không nhắc đến Babok V3 của IIBA. Vì sao phải nhắc đến quyển sách này. Theo mình nghĩ bất cứ ngành, nghề nào phát triển đến một mức độ đủ lớn thì sẽ xuất hiện các tổ chức chuẩn hóa kiến thức của ngành đó. Các nước ở châu Âu hay châu Mỹ làm rất tốt điều này. Với lĩnh vực BA hiện tại có tổ chức IIBA là lớn nhất. Đây là tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh...

Most Viewed Posts

×
error: Content is protected !!