Posts for Home Category

Vai trò của Business Analyst trong công ty startup

Nhìn chung BA các dự án start up đóng vai trò rất quan trọng của việc định hình và phát triển sản phẩm. BA sẽ là nhân sự quan trọng trong các công ty start up, là cầu nối tuyệt vời giữa bộ phận business (nghiệp vụ) và technical (kỹ thuật) cũng như khách hàng. BA sẽ giúp quy trình phát triển phần mềm thuận lợi hơn, tiết kiệm chi phí và nguồn lực để phát triển sản phẩm. BA ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ ở các doanh nghiệp lớn...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

Subcribe Youtube

error: Content is protected ! This content cannot be copied.